O tom, že na tom Češi nejsou s inteligencí příliš dobře, jsem přesvědčen již dlouhá léta. Ostatně, stačí se podívat třeba na vládu (dnes, před deseti lety, před třiceti lety, vlasně kdykoli). Říká se: "každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží" – a v českém případě to skutečně platí. Hlupákům v Česku vládnou hlupáci.

Své přesvědčení, že inteligence průměrného Čecha nedosahuje úrovně, na které je třeba průměrný Němec, jsem ovšem neměl podložené žádným konkrétním důkazem. Proto nyní mé díky patří muži jménem Richar Lynn, který je emeritním profesorem University of Ulster a výzkumem inteligence se zabývá dlouhodobě. Jeho zatím poslední výzkum srovnával inteligenční kvocienty (IQ) příslušníků celkem 23 evropských národů. Výsledek si můžete prohlédnout v přiložené tabulce:

The IQ League

Vedou Němci a Holanďané. Mezi inteligentní národy se dále řadí Poláci, Švédové, Italové, Rakušané a Švýcaři. Dál už je to slabší. V polovině tabulky jsou Finové a pod nimi pak národy, jejichž průměrná inteligence nedostahuje ani na 100 bodů. Češi se řadí do spodní poloviny, tedy mezi národy hloupé.

Zdroj: University of Ulster

Advertisements